ACM ICPC 2011-2012, NEERC, Barnaul

runs: 477, accepted: 107

 

Team

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

=

Time

Altai STU 1 (Silin, Uvarov, Yesipenko)

+
25:30

+
47:31

+4
284:39

-7

+1
125:05

.

+
178:29

.

+1
82:10

.

+2
148:06

.

7

1049

1

Tomsk SU 1 (Chadnov, Kolupaev, Afanasev)

+4
126:20

+
17:39

.

+5
219:06

+
172:17

.

+
278:52

.

-4

.

+3
106:12

.

6

1158

2

Novosibirsk SU 2 (Beloshapko, Dibert, Mezin)

+
25:39

+
21:05

.

.

+
149:08

.

+
237:20

.

.

.

+1
191:44

.

5

643

3

Novosibirsk SU 1 (Vasilevskiy, Zaytsev, Shcherbina)

+
12:25

+
29:13

.

+1
170:00

+
140:01

.

-1

.

+5
280:27

.

-1

.

5

751

4

Tomsk SU of CSR 1 (Boyko, Del, Soloviev)

+2
47:13

+
18:28

-6

.

+
89:27

.

.

.

+
201:34

.

.

.

4

395

5

Kyrgyz-Russian Slav U (Balai, Bachevsky, Fedotov)

+
19:49

+
47:50

.

.

+1
160:28

.

.

.

+6
289:54

.

-1

.

4

655

6

Tomsk PU 1 (Khaustov, Alipov, Savvinov)

+
27:26

+
45:40

.

.

+
86:45

.

.

.

-3

.

-13

.

3

158

7

Altai STU 2 (Boychenko, Kazantsev, Golovin)

+
15:11

+
48:44

.

.

+1
110:56

.

-4

.

-12

.

.

.

3

193

8

Novosibirsk STU 1 (Shatrov, Shtanko, Dubovik)

+
10:41

+
48:28

.

.

+2
148:56

.

.

.

-5

.

-3

.

3

246

9

Novosibirsk SU 3 (Bobrenok, Ilin, Tulupov)

+
33:42

+
47:47

.

-2

+4
177:17

.

.

.

.

.

-3

.

3

337

10

East Siberian SA of Edu (Reymerov, Tsvetkov, Dudkin)

+2
26:04

+1
70:37

.

.

+
190:59

.

-3

.

.

.

-2

.

3

346

11

Far Eastern FU 1 (Malyavin, Sosnov, Stepanets)

+1
26:39

+
89:21

.

.

+1
242:29

.

.

.

.

.

-5

.

3

397

12

I of Math Siberian FU (Demidenko, Magdenko, Snetkov)

+2
32:41

+1
124:13

.

.

+
190:22

.

.

.

.

.

-6

.

3

406

13

Tomsk SU 2 (Zharkov, Tsvetkov, Kiryushkina)

+1
91:33

+
128:55

.

.

+
229:15

.

.

.

.

.

.

.

3

468

14

Buryat SU (Krivonosov, Kornakov, Velikiy)

+1
23:30

+
119:30

.

.

+8
239:35

.

.

.

.

-2

.

.

3

561

15

Ugra SU (Karelin, Sinitsyn, Kuramshin)

+1
61:58

+1
120:15

.

.

+6
232:17

.

-3

.

.

.

-1

.

3

573

16

Siberian SUTI (Miroshnikov, Rogatnev, Mikhaylov)

+8
181:34

+
88:22

.

.

+4
229:26

.

-3

.

.

.

.

.

3

738

17

Novosibirsk STU 2 (Akberov, Astapova, Kosminova)

+1
78:47

+4
295:23

.

.

+2
242:37

.

.

.

.

.

-1

.

3

755

18

Far Eastern FU 2 (Chistyakova, Larkina, Sporyshev)

+
16:24

+
69:05

.

.

-8

.

.

.

.

-1

.

.

2

85

19

North-Eastern Federal University (Zakharov, Maximov, Fedorov)

+
9:00

+
78:08

.

.

-7

.

.

.

.

.

-1

.

2

87

20

ISIT Siberian FU (Laletin, Popel, Markov)

+
27:54

+1
51:24

.

.

-8

.

.

-1

.

.

.

.

2

98

21

East-Siberian STU (Sambyalov, Vershinin, Bubeev)

+1
29:25

+
96:04

.

.

-8

.

.

.

.

.

.

.

2

145

22

Siberian SIU (Kutepov, Natalyin, Matrosov)

+
43:10

+
108:37

.

.

.

.

.

.

.

.

-1

.

2

151

23

Altai STU 4 (Krayushkin, Myagkov, Babin)

+1
25:32

+1
155:15

.

.

.

.

-1

.

.

.

-4

.

2

220

24

Tomsk PU 2 (Pukhlyakova, Tyo, Sannikov)

+
59:39

+2
134:55

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

233

25

Novosibirsk SU 4 (Andreenko, Seredkin, Kireev)

+1
60:53

+
192:07

.

.

-6

.

.

.

.

.

.

.

2

272

26

Irkutsk ISRU (Shlykov, Mukhometzianov, Muftakhov)

+
19:08

+3
201:13

.

.

.

.

.

.

-1

.

.

.

2

280

27

Irkutsk STU (Amvrosov, Gerasimov, Feoktistov)

+1
34:02

+1
226:00

.

-6

.

.

.

.

.

.

.

.

2

300

28

Tomsk SU of CSR 2 (Zuev, Kupreychik, Mukhamadeev)

+
92:06

+
214:55

.

.

-7

.

.

.

-3

.

.

.

2

306

29

Omsk SU (Rogov, Cheshkov, Zhidik)

+
22:44

-4

.

.

+1
279:08

.

.

.

.

.

.

.

2

321

30

BSU of EL (Chepchenko, Gladkih, Leonov)

+
30:14

-9

.

-3

+1
283:33

.

.

.

.

.

-1

.

2

333

31

American U Central Asia (Pai, Kubenov, Selivanov)

+
38:44

.

.

.

+4
225:44

.

.

.

.

-1

.

.

2

343

32

Altai STU 3 (Nikitin, Zinchenko, Kostin)

+
14:30

+5
253:50

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

367

33

I of Math Siberian FU 2 (Truba, Kudashov, Snetkov)

+
20:53

-6

.

.

-6

.

.

.

.

-1

-3

.

1

20

34

Rubtsovsk II (Shanshin, Toropov, Kozhevnikov)

+
21:46

.

.

.

-1

.

.

.

.

.

.

.

1

21

35

Kemerovo SU (Malashin, Azarov, Verman)

+
27:31

-3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

27

36

Kostanay SU (Galikhanov, Shimanskiy, Lim)

+
31:07

-5

.

.

-5

.

.

.

.

.

.

.

1

31

37

East Kazahstan STU (Bogatyrev, Kurochkin, Skripnikova)

+
39:39

-5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

39

38

Novosibirsk SPedU (Kornilov, Pleshkov, Romanykov)

+1
68:38

.

.

.

-1

.

.

.

.

.

.

.

1

88

39

SibSAU (Medvedeva, Pjatkov, Haritonov)

-4

+1
166:24

.

-2

.

.

.

.

.

.

-3

.

1

186

40

Altai SU (Dorofeeva, Nikitina, Lavrenova)

+5
143:55

-2

.

.

-4

.

.

.

.

.

.

.

1

243

41

Kyrgyz STU (Moldakunov, Halikov, Iskandarov)

+
264:43

-1

.

.

.

.

.

.

.

.

-9

.

1

264

42

Kyrgyz-Turkey Manas U (Ibragimov, Moldomurov, Ibragimov)

-7

+
269:15

.

.

-3

.

.

.

.

.

.

.

1

269

43

Issyk-Kul SU (Kapustin, Kazarin, Ishenbaev)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0

0

44

Vladivostok SUES (Gerasimchuck, Bessonov, Lokteva)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0

0

44

AmurSU (Alekseenko, Batuychenko, Anisimov)

-4

.

.

.

.

.

-5

.

.

.

.

.

0

0

44

Total runs

89

88

11

28

121

0

23

1

44

5

67

0

Accepted

41

32

1

2

21

0

3

0

4

0

3

0

Rejected

48

56

10

26

100

0

20

1

40

5

64

0